دی طب

تولید کننده البسه یکبارمصرف پزشکی

نوآوری در محصول

دی طب با ایجاد و پیگیری طرح های نوین و بهینه در این صنعت سعی بر تولیداتی با راحتی و یکپارچگی بیشتر کرده است

کیفیت در کالا

همرنگ سازی کش مچ و نوار یقه در کلیه محصولات میباشد که باعث یکنواختی و کیفیت مطلوب میگردد

سرعت در تحویل

ما در نظر داریم همگام با تکنولوژی روز و کیفیت برتر در کنار قیمت مناسب در خدمت جامعه بشری باشیم
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
انجمن صنفی تولید کنندگان و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و آزمایشگاهی